เกี่ยวกับเรา

เบญจคุณ ก่อกำเนิดขึ้นจากความศรัทธาในภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ที่มีปู่และพ่อซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านสมุนไพรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ
การเติบโตจากครอบครัววิถีชีวิตแพทย์พื้นบ้านกับโอกาสใน
การสัมผัสความแตกต่างในสังคมด้านสุขภาพแผนตะวันตกจาก
การเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมานาน 15 ปี ทำให้เรา
เรียนรู้และเชื่อมั่นว่า ชีวิตคือหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่มีจุดสมดุล
เป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่ และสมุนไพรไทย คือคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย
พ่อ.. คือ ครูด้านสมุนไพรคนแรกในชีวิต
พ่อ.. คือ หมอเมือง ที่ซื่อสัตย์ สมถะ อดทน
พ่อ.. คือ ศรัทธา ความเชื่อมั่น
พ่อ.. คือ ต้นแบบ และแรงบันดาลใจ
เบญจคุณ..คือ..ผู้สืบทอด ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ


22 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 77 ครั้ง